kontakt

EG POLSKA
SP. Z O. O.

ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, Polska
NIP:952-206-49-14
REGON:141776040
Kapitał zakładowy:50 000 zł wpłacone
w całości
PN-EN ISO9001:2009 -1163/5/2016
AQAP 2110:2009 -1163/A/2016
NCAGE -990JHH
WSK -1163/W/2015
KONCESJA MSW:B-037/2009
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach – VIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000325543, NIP 952-206-49-14, REGON 141776040, kapitał zakładowy – 50 000 zł wpłacony w całości.

EG Polska Sp. z o.o.

Centrala firmy
tel:+48 32 353 93 92

@: info@egpolska.pl

fax: + 48 32 700 74 58
Close Menu